پرفکت لرن پورتال جامع آموزشی

زبان های خارجه,روانشناسی,ترفند

ترفند اینترنت,زبان های خارجه,روانشناسی,تربیت فرزند,کامپیوتر,موبایل,نرم افزار,آرایش,زیبایی,همسرداری

مطالب پیشنهادی : 

زمان آینده ساده در انگلیسی

آموزش گرامر زمان ها

آینده ساده

زمان آینده ساده عملی را نشان می دهد که در آینده اتفاق خواهد افتاد .

برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می کنیم .

Subject+shall/will+main verb+object+…


⚠️از فعل کمکیshallبرای اول شخص مفرد واول شخص جمع وبرای سایر ضمایر ازwillاستفاده می شود.امروزه برای تمام ضمایر اغلب ازwillاستفاده می شود.

علامت این زمان قیود زمانی :

tomorrow , next … ,  ۱۰  days  later  ,  in 2  hours ( in +  مدت زمان  ) , from  now  on , the  following , the  day after , soon , before long , in future , from now  onward ,
this  coming  week .

✅I  will  telephone you tomorrow .
من فردا به شما تلفن خواهم کرد.

راه های دیگری نیز برای نشان دادن زمان آینده داریم از قبیل :

I  meet  him  tomorrow .  ( simple  present  with  time  expression . )

I  am  meeting  him .  ( present  progressive )

I  am  going  to  meet  him  tomorrow .  ( be  going  to )

I  will  be  meeting  him  tomorrow . ( future  progressive )

They  are  to  be  here  at  ۱۰ o”clock .  ( be + to + simple  v. )

They  may  go  to  the  cinema  tonight .  ( aux.  +  simple  v. )

✔️برای سوالی کردن این زمان فعل کمکی will را به اول جمله می آوریم :

Will  he  telephone  you  next  Friday ?

✔️و برای منفی کردن آن بعد از will کلمه not می آوریم :

Shall  not          shan’t

Will  not              won’t

I think I will not ( won”t ) stay at home this evening

و منفی و سوالی این زمان بصورت زیراست :

Will he not work ? ( won’t he work ?)

, , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

ما را در گوگل محبوب کنید