پرفکت لرن پورتال جامع آموزشی

زبان های خارجه,روانشناسی,ترفند

ترفند اینترنت,زبان های خارجه,روانشناسی,تربیت فرزند,کامپیوتر,موبایل,نرم افزار,آرایش,زیبایی,همسرداری

مطالب پیشنهادی : 

استرس کلمات در زبان انگلیسی

در این پست چند قانون در مورد استرس کلمات در زبان انگلیسی بیان میکنیم تا در تشخیص استرس ها اشکالی نداشته باشید.

1. معمولاً تكيه هر كلمه روي ريشه كلمه است. غالباً در اسمها چون ريشه كلمه در بخش اول مي باشد تكيه روي بخش اول است.

‘doctor ‘paper

2. معمولاً در فعل ها چون ريشه كلمه در بخش دوم است تكيه روي بخش دوم است.

be’gin en’joy

3. اكثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تكيه ندارند.

‘watches – ‘worked – ‘broken – ‘playing – ‘actor – ‘teacher – ‘biggest – ‘kindness – ‘useful

4. اكثر پيشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تكيه ندارند.

Im’possible – un’happy – in’fact – mis’take – re’port – pre’tend – be’fore

5. در كلماتي كه با tele شروع مي شوند تكيه روي tele مي باشد.

‘telephone ‘television

6. در اسامي روزهاي هفته، اسامي فصل ها تكيه روي بخش اول است.

‘Sunday ‘summer ‘holiday

7. سيلاب قبل از tion داراي تكيه است.

‘dictionary infor’mation conver’sation

8. در كلماتي كه به teen ختم مي شوند تكيه روي teen مي باشد.

fif ‘teen six’teen

9. در كلماتي كه به nese ختم مي شوند تكيه روي nese مي باشد.

Chin’ese Japan’ese

10. در اعدادي كه به ty ختم مي شوند تكيه روي قسمت اول است.

‘forty ‘fifty

11. در اسمهاي مربوط به روابط خويشاوندي تكيه روي بخش اول است.

‘mother ‘brother ‘sister ‘brother – in – law

12. در اسامي مركب (noun + noun) تكيه روي بخش اول است.

‘classroom ‘football

13. در تركيب (noun + adjective) استرس روي اسم قرار دارد .

green ‘house cheap ‘skates

14. هرگاه بخشي از كلمه صداي اِ كوتاه /ə/ بدهد آن بخش از كلمه داراي تكيه نيست و تكيه روي بخش ديگر است.

a’gain a’bout

15. ضمائر، حروف تعريف، حروف اضافه و افعال modal و كلمات مخفف داراي تكيه ضعيف هستند.

It’s ‘good

16. در تركيباتي كه با good شروع مي شود مانند good bye استرس روي كلمه بعدي است.

good ‘bye good ‘morning

17. در ضماير انعكاسي استرس روي كلمه self قرار دارد.

my’self your’self

18. در دو بخشي هاي مختوم به ow استرس روي بخش اول قرار دارد.

‘borrow ‘yellow

19. در بعضي از كلمات با تغيير استرس اسم به فعل تبديل مي شود.

‘import (noun) im’port (verb)

‘present (noun) pre’sent (verb)

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

ما را در گوگل محبوب کنید